Velkommen til Lillestrøm Skolekorps!
Registrer informasjon i dette skjema for å melde deg inn. Felt for registrering av foresatte vises etter at fødselsdato er angitt.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Fløyte
  • Klarinett
  • Saksofon
  • Kornett/Trompet
  • Waldhorn
  • Trombone
  • Baryton
  • Tuba
  • Trommer
Her kan du kommentere instrumentvalg, informere om familie som spiller, eget instrument, etc.
Velg skolekrets fra listen.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.